-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44669 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا براي ازدواج سن و يا شغل و مسائلي از اين قبيل مانند سواد و ... مهم است يا خيريك دختر ديپلم مي تواند با يك پسري كه تا راهنمايي درس خوانده ازدواج نمايد و در زندگي آنها در آينده هيچ مشكلي ايجاد نمي شود و دختر تحصيل كرده چه نكاتي را با شوهر خود رعايت كند و چه رفتاري داشته باشد تا مرد از رفتار او به عنوان يك ديد منفي نگاه نكند؟ با توضيحات لصفاً.

با پوزش فراوان از تأخير در ارسال پاسخ شما!با آرزوي موفقيت و كاميابي و تشكر و سپاسگزاري از اين كه ما رامورد اعتماد دانسته اي و با آرزوي اين كه بتوانيم به خوبي پاسخگوي حسن اعتماد شما خواهر خوب و عزيز هموطن باشيم.

دختر خوبم اساسي ترين و مهم ترين اصلي كه در زندگي مشترك بايد مدنظر دختر و پسر قرار گيرد اين است كه تمايلات، علاقه ها، باورها و ارزشهاي آنان به يكديگر شبيه باشند. يعني آنچه براي دختر ارزشمند باشد براي پسر داراي ارزش باشد و اگر خلاف اين باشد موجبات نزاع و درگيري فراهم مي شود. مثلاً اگر براي دختر با سواد بودن شوهر مهم باشد ولي شوهرش كم سواد باشد موجبات ناسازگاري فراهم است ولي اگر برايش فرقي نداشته باشد سواد تأثيري ندارد و يا اگر با سواد بودن زن براي مرد غير قابل قبول باشد و در برابر زنش احساس حقارت و كوچكي كند سعي مي كند زن را تحقير كند و يا مانع ادامه تحصيل بشود يا هميشه هنگام مواجه شدن با اين و آن در برابر حرف ديگران كه مثلاً مي گويند براي مرد ننگ است كه زنش باسواد باشد و ...

در ازدواج اصل اساسي همان گونه كه بيان شد توافق فرهنگي و عقلي است توأم با عشق و علاقه به يكديگر بنابراين چه خوب است دخترو پسر ابتدا هر آنچه برايشان مهم است به يكديگر بيان كنند و اگر اين تمايلات با هم سازگار و هماهنگ بود تن به ازدواج بدهند ولي اگر تمايلات آنها با يكديگر در تعارض بود عشق و علاقه به تنهايي نمي تواند موجبات استمرار يك زندگي شيرين و لذت بخش را فراهم سازد. هر چند محاسبه عقلاني بدون عشق و علاقه نيز سعادت آفرين نيست ولي عشق بدون عقل و عشقي كه بر اساس احساس و عاطفه صرف باشد و منشاء عاقلانه نداشته باشد نيز سعادت آفرين نيست چه، احساسات به مرور فرو كش مي كند و نزاعها آغاز مي گردد.

دختر خوبم ما ازدواج عاقلانه و عاشقانه را توصيه مي كنيم و البته تأكيد مي كنيم هر چند دخترو پسر در جنبه هاي مختلف فرهنگي، مذهبي، خانوادگي، تحصيلي، سني، اجتماعي و ... به يكديگر بيشتر شبيه باشند زمينه ناسازگاري كمتر فراهم مي شود. و تأكيد مي كنيم شباهت بايد باشد نه مثل و مانند. در عالم خلقت از ابتداي خلقت تاكنون دو انسان مثل هم در شكل ظاهري و تمايلات باطني ـ حتي دوقلوهاي همسان ـ شبيه آفريده نشده اند لذا دختران و پسراني كه به هنگام ازدواج مي گويند همسري مثل خودم مي خواهم مطمئن باشند مثل خودشان هرگز پيدا نخواهند كرد چه مثل خودشان آفريده نشده و نخواهند شد پس بايد شبيه خودشان را پيدا كنند. و البته اگر همسرتان در برخي زمينه ها به خودتان شبيه نباشد بايد در همان ابتدا آن را پذيرفته باشند و جنبه هاي ديگري كه برايشان ترجيح دارد مدنظر قرار دهند و به آنها فكر كنند. توصيه مي كنيم كتاب تعادل و استحكام خانواده نوشته مجيد رشيد پور را حتماً بخوانيد اين كتاب شرايط قبل، حين و بعد از ازدواج را براي دوام و بقاء يك زندگي خوب به خوبي ترسيم كرده است. هم چنين براي آشنايي با وظايف زن و مرد براي شيرين شدن زندگي سفارش اكيد مي كنيم كتاب آيين همسرداري آيت الله ابراهيم اميني را نيز حتماً بخوانيد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.